Paperin kulutus vähenee, kartongin kasvaa

Ohessa lainaus Pellervon taloustutkimuksen (PTT) 4/2014 julkaisemasta artikkelista jossa faktaa paperinkulutuksen tulevaisuudesta. Toimisto- ja sanomalehtipaperin kulutus vähenee myös tulevaisuudessa, nettikaupan kasvu taas lisää pakkausmateriaalien kysyntää.

”Paperintuottajajärjestö Euro-Graphin mukaan paperin kysyntä väheni Euroopassa vuonna 2013 viisi prosenttia. Väheneminen on jatkunut useita vuosia, esimerkiksi vuosina 2011 ja 2012 kysyntä väheni neljä ja kuusi prosenttia. Vienti Suomesta väheni viime vuonna kolmisen prosenttia. Talouskasvusta huolimatta kysynnän väheneminen jatkuu Euroopassa tulevina vuosina kun paperia korvataan sähköisillä sovelluksilla.”

”Talouskasvu tukee kartongin vientiä. Suomesta vietiin kartonkia viime vuonna noin kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän. Keskeinen syy kasvuun oli aiempina vuosina toteutetut kapasiteetin laajennukset. Vientihinta säilyi edellisvuoden tasolla. Talouden osittainen toipuminen lisää kartongin kysyntää tänä ja ensi vuonna. Myös internetkaupan kasvu ja siirtyminen uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuihin materiaaleihin vahvistaa tasaisesti kysyntää. ”

alkuperäinen dokumentti http://ptt.fi/wp-content/uploads/2014/04/PTT-Mets%C3%A4ennuste-1_2014.pdf